Tufts AAEP National Member List

1999-2000 National Member List
Name Year
Heather Berry V01
Carissa Bielamowicz V02
Erin Bridgeford V02
Margaret M. Brosnahan V02
Ms. Carol A. Bryda V00
Holly Burmaster V01
Erin-Marie Casey V02
Shana Chase V01
Linda Cimetti V01
Alan Clarisse V01
Shawna Cornelius V03
Yonaira Cortes V02
Fiona DeFusco V03
Jessica Diamond V01
Korina Dreitlein V02
Aimee Eggleston V00
Fotini Emiri V02
Rachel Flaherty V03
Jason C. Fuster V01
Jonathan Gerszberg V03
Beth M. Hirschfeld V00
Thomas Jenei V02
Stephan Knappstein V02
Nancy Lee V02
Rachel L. Kupcinskas V00
Belinda Marcordes V03
Amanda Martabano V01
Andrew Matchett V02
Rebecca McConochie V02
Sumiko Mekaru V03
Heather Meyers V02
Michelle Michienze V01
Tracey Jo Miller V00
Marybeth Miskovic V03
Sarah Newton V00
Karen Ober V01
Amy Onderdonk V03
Sarah J. Owens V02
Courtney Peck V03
Elizabeth Perkins V03
Amamda Peters V01
Rebecca Peters V03
Amy Peterson V01
Tracee Rhodes V03
Seychelle Ricard V01
Carlos Rodriguez V00
Christina Russillo V01
Jennifer Smith V00
Alexis Soutter V03
Betsy Theve V03
Bill Thompson V01
Xuan Mai Vo V02
Celeste A. Wells V02
Anna Wolfe V02

Tufts AAEP